dashO nama

NVO „35mm“ je nevladina, neprofitna organizacija čija je vizija promovisanje univerzalnih demokratskih vrijednosti, poštovanje ljudskih prava i vladavine prava, u cilju doprinosa pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i ostalim procesima integracije. NVO „35mm“ je bila članica nevladine fondacije Građanska alijansa od 2011. godine do 2019. godine.

Strateški ciljevi organizacije su:

 • Monitoring rada javnih servisa
 • Monitoring rada javnih servisa;
 • Zagovaranje za regionalno pomirenje i saradnju;
 • Promocija principa ljudskih prava, demokratije i vladavine zakona;
 • Podizanje svijesti o društvenim problemima poput konflikta interesa, korupcije, zloupotrebe položaja;
 • Promocija i razvoj društveno angažovane filmske industrije;
 • Promocija i razvoj istraživačkog novinarstva;
 • Edukacija svih zainteresovanih na teme vezane za osnovne ciljeve organizacije.

VIZIJA I MISIJA:


NVO „35mm“ radi na kreiranju boljeg društva u Crnoj Gori i širem regionu. „Bolje društvo“ podrazumijeva poštovanje ljudskih prava i vladavine prava, naročito javnu odgovornost i transparentnost vlada i njihovih institucija, ali i slobodu govora građana.

Naša vizija Crne Gore i regiona podrazumijeva pristup pomirenih, multikulturalnih i zrelih demokratskih društava zajednici evropskih država.

Pored brojnih aktivnosti, NVO „35mm“ u je saradnji sa međunarodnim i lokalnim partnerima sprovela projekte sa sljedećim ključnim aktivnostima:

 • Otkrivanje kršenja građanskih prava u vezi sa javnim državnim institucijama kroz koordinisanje mrežom „Građanski institut“, koja okuplja četiri institucije i deset organizacija pod jednim krovom. Tokom prve godine rada, građani su ovoj mreži uputili 2.075 žalbi kontaktirajući je lično ili putem telefona, mobilne aplikacije, društvenih mreža i tome slično. Svi članovi pružili su direktnu pomoć građanima zavisno od njihovih potreba, kao što je pružanje informacija, pravno savjetovanje, iniciranje dijaloga sa institucijama ili kompanijama, medijsku pokrivenost, itd.

 • Kreiranje društveno-angažovanih filmova, dokumentaraca i ostalog video materijala – kao što je video materijal koji se tiče problema tražilaca azila, izbjeglica, žrtava trafikinga i LGBTIQ zajednice.

 • Stvaranje prostora za pomirenje i saradnju u regionu i promovisanje ideje o „društvima bez mržnje“ kroz projekte razvijene za mlade lidere i mlade radnike. Ideja je stvaranje novog obrazovnog alata i poduhvata za rješavanje problema zajednice, naročito one koji se zasnivaju na upotrebi video proizvoda, novih medija i novih tehnologija. Sve do danas, NVO „35mm“ uspjela je da okupi više od 19.000 učesnika i mladih ljudi za učešće u aktivnostima čiji je rezultat razumijevanje ostalih nacionalnosti i kulturnih koncepata, i benefiti aktivizma za društvo „bez mržnje“ za njihova zajednice; ali i razvijanje pozitivnog stava i pružanje podrške za „ostale“ i udruživanje snaga za rješavanje problema na nivou zajednice.

 • Kreiranje online prostora za učešće građana u rješavanju problema i e-dekomratije kroz web portal ticeme.se. Oblasti koje su u fokusu od početka su izvještavanje o monitoringu medija tokom parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, govor mržnje u Evropi i diskriminacija u oblasti zapošljavanja u Crnoj Gori.

 • Obrazovanje i podrška studentima novinarstva u oblasti istraživačkog novinarstva i posebne medijske vještine – aktivnosti su okupile 50 mladih novinara iz Crne Gore i regiona, zbog istraživačkog novinarstva i tema koje su od velikog značaja za javnost.

Program NVO „35mm“ razvijen je na osnovu ideje o kreiranju jake mreže za saradnju i podršku različitim kritičkim mišljenjima u Crnoj Gori i regionu. Program se zasniva na tri osnovna stuba: građani i civilni sektor, medije i javne i Vladine institucije. Tako sveobuhvatan prostup omogućava značajan uticaj na kreiranje javnog mnjenja i fokus javnih debata na društvo.

Osnovne vrijednosti programa su pristup koji se zasniva na pravima svih građana, sa akcentom na odgovornost vlade i javnih institucija, naročito u odnosu na građane i slobodu kritičkog mišljenja i javno iznošenja stavova. Program uključuje aktivnosti koje su međusobno povezane i koje doprinose uspješnoj implementaciji i održivosti.

angle-up