dashNaša mreža

Naša mreža

Partneri

team-member
Građanska alijansa

GAMN

https://gamn.org/
team-member
Whistleblowing International

Međunarodna organizacija za borbu za prava zviždača

https://www.wbinternational.org/
team-member
UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

http://umhcg.com/
team-member
LUPA

Mreža za istraživanje kriminala i korupcije

https://lupa.co.me/
team-member
Kanal 10

TV nacionalne frekvencije Kosovo

https://kanal10.live/
team-member
Makedonska Radio Televizija

Javni servis Republike Sjeverne Makedonije

http://mrt.com.mk/
team-member
Javni servis Federacije Bosne i Hercegovine

Federalna.ba

https://www.federalna.ba/
team-member
Evropski centar za prava zviždača

The European Center for Whistleblower Rights

https://www.whistleblower-rights.org/
team-member
Koalicija Jugoistočne Evrope za zaštitu zviždača

Southeast Europe Coalition on Whistleblower Protection

https://see-whistleblowing.org/
team-member
LGBT Forum Progres

Nevladina organizacija koja okuplja sve LGBTIQ+ osobe u Crnoj Gori i zalaže se za poštovanje, promociju i zaštitu njihovih ljudskih prava i sloboda i punu ravnopravnost u društvu.

https://lgbtprogres.me/
team-member
Galileo Production DOO

Galileo produkcija

https://www.galileoproduction.com/
team-member
NVO NOMEN

NOMEN su osnovali novinari sa dugogodišnjim iskustvom kako bi svojim znanjem i kredibilitetom uticali na razvoj slobodnog novinarstva.

http://www.nvo-nomen.org/
angle-up