dashGalerija

Multimedija

Prvi dan Festivala tolerancije - Edukacijsko jutro Branka Lustiga

Maj 30, 2016.

Ne budi zanemaren/a! Prava pacijenata HD

NVO „35mm" sprovodi projekat „Marginalized by the system: No more" (Marginalizovani od sistema: Ne više) čija je glavna aktivnost Građanski institut kome će građani i građanke Crne Gore moći da se obrate ukoliko su neka od njihovih prava povrijeđena, a koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Maj 9, 2016.

Prava potrošača

NVO „35mm“ sprovodi projekat „Marginalized by the system: No more“ (Marginalizovani od sistema: Ne više) čija je glavna aktivnost Građanski institut kome će građani i građanke Crne Gori moći da se obrate ukoliko su neka od njihovih prava povrijeđena, a koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

April 1, 2016.

Za (o)tvoreni um

Ekipa gimnazijalaca iz Podgorice iz Tuzi snimila je film ''Za (o)tvoreni um''. Film je relizovala NVO 35mm iz Podgorice uz podršku Savjeta Evrope i Evropske omladinske fondacije u okviru projekta ''Podgorica bez mržnje'' (PGWithoutHate)

Jun 25, 2015.

Sokolj Beganaj - Diplomom protiv predrasuda

Video je nastao kao dio projekta "Da se upoznamo - život Egipćana, Roma i Aškalija u Crnoj Gori" Pored ovog videa na portalu e-Balkan.net u rubrici "Istraživačko novinarstvo" možete i čitati radove o mladim i uspješnim Romima, Egipćanima i Aškalijama.

April 6, 2011.
angle-up