Decembar 8, 2020.

eUsluge na Zapadnom Balkanu i zašto su važne

??Vladine eUsluge možemo definisati kao automatizovane usluge koje su građanima pristupačnije i lakše za korišćenje.

❗️?Kada govorimo o dobrom upravljanju, eUsluge predstavljaju efektivno riješenje, I povećavaju transparentnost vlade.

❗️?Pojednostavljivanjem procedura i osiguravanjem otvorenosti, povećava se učešće građana, što pozitivno utiče na rast povjerenja u rad institucija


Ovaj infografik je dio projekta “Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende -ICEDA“, koji kofinansiraju Evropska unija i Ministarstvo javne uprave.

Ovaj infografik napravljena je uz finansijsku podršku Evropske unije. Njen sadržaj je isključivo odgovornost partnera na projektu ICEDA i ne odražava nužno stavove Evropske unije i Ministarstva javne uprave.

angle-up