Decembar 2, 2020.

7 razloga zašto bi svi trebalo da razumiju digitalnu transformaciju

✔️✔️✔️Digitalna transformacija predstavlja promjenu u načinu na koji funkcionišemo i doprinosimo društvu koristeći dostupnu tehnologiju.

???Ljudi često izjednačavaju pojmove digitalna transformacija I digitalizacija, i mada jesu povezane, važno je da razumijemo da to nijesu isti pojmovi.
❗️Digitalne inicijative treba objasniti svim interesnim stranama tako da ih svi razumiju. U suprotnom će se te inicijative teže podržati, a samim tim i implementirati

Ovaj infografik je dio projekta “Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende -ICEDA“, koji kofinansira Evropska unija.

Ovaj infografik napravljena je uz finansijsku podršku Evropske unije. Njen sadržaj je isključivo odgovornost partnera na projektu ICEDA i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

angle-up