Februar 1, 2021.

ICEDA: Održana radionica za državne službenike u vezi sa Digitalnom agendom

Predstavnici i predstavnice crnogorskih institucija su u petak, 29.01. u okviru radionice organizovane u sklopu projekta “Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende – ICEDA“, imali priliku da čuju više o Digitalnoj agendi za Zapadni Balkan, s ciljem zajedničkog diskutovanja njenih elemenata trenutno najrelevantnijih za Crnu Goru.

Glavna svrha ove radionice koja se održala online (putem Zoom platforme) bila je upoznavanje predstavnika državnih institucija (državnih službenika) iz relevantnih institucija u Crnoj Gori sa važnim aspektima Digitalne agende, kao i prenošenje dobrih praksi iz Estonije, kao zemlje-prijestonice digitalnih usluga, u vezi sa digitalnom transformaciom i razvojem kapaciteta koji su potrebni da Digitalnu agendu unaprijedimo na lokalnom i nacionalnom nivou.

Digitalna agenda je inicijativa Evropske unije, koja je 2018. godine proširena i usvojena za 6 zemalja zapadnog Balkana. Ovaj onlajn trening je dio projekta „Povećavanje građanskog učešća na polju Digitalne agende – ICEDA „, koju sufinansira Evropska unija, a koja se sprovodi u 6 zemalja (Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo, Crna Gora, Albanija i Estonija). ICEDA je projekat regionalnog karaktera, u okviru kojeg organizacije iz Zapadnog Balkana imaju zadovoljstvo da sarađuju  sa estonskom NVO e-Governance Academy (eGA) i eskpertima iz oblasti e-uprave.

Radionicu je otvorila Snežana Nikčević, Nacionalna koordinatorka ICEDA projekta, i akcenat stavila na dijeljenje znanja i primjera dobre prakse, stečenih kroz obučavanje od strane estonske NVO eGovernance Academy.

Sekretarka Odbora udruženja za informacione i komunikacione tehnologije Privredne komore Crne Gore, Nada Rakočević, govorila je o digitalnim kompetencijama, njihovoj važnosti, kao i načinima za unapređenje komunikacije koristeći dostupne digitalne alate.

Radionici su prisustvovale samostalne savjetnice u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Popović, Daliborka Spaić i Tatjana Miranović; šefica Odsjeka za razvoj portala i servisa pri Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija  Vesna Simonović; samostalni savjetnik u Ministarstvu ekonomskog razvoja Viktor Berishaj; samostalna savjetnica u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Milica Joksimović; pomoćnica direktora u Centru za informacioni sistem Glavnog grada Dejana Radović, kao i samostalne referentkinje Opštine Pljevlja – Ljiljana Kečina i Zorka Mišović.

Ovaj događaj bio je i idealna prilika za razgovor o tome na koji način civilni sektor može, u saradnji sa institucijama, pomoći postizanju ciljeva kojima Crna Gora teži u procesima demokratizacije i modernizacije društva, a koji su direktno u vezi sa Digitalnom agendom i procesom digitalne transformacije, posebno u svijetlu godine obilježene pandemijom Covid-19.

angle-up