Mart 9, 2021.

OTVOREN E-CENTAR U OŠ ,,BOŽIDAR VUKOVIĆ PODGORIČANIN“

U Podgorici je 9.marta, svečano otvoren info point E-centra Digitalne učionice u OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin“. Cilj info point-a je informisanje i podrška građana u vezi sa Digitalnom agendom i elektronskim servisima, a realizuje se u sklopu projekta ICEDA (Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende - ICEDA). E-centar Digitalna učionica je otvoren u partnerstvu Romske organizacije mladih ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca“ i OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin“.

Info point će u prvih sedam mjeseci biti na usluzi nastavničkog kadra ove i svih drugih škola na teritoriji Crne Gore. Od septembra će info point zvaničo otvoriti vrata i učenicima/ama. Fokus info centra je da pruži besplatnu direktnu podršku građanima kroz konkretna uputstva za korišćenje dostupnih elektronskih servisa na lokalnom i nacionalnom nivou. Posebnu pažnju ovaj e-centar će posvetiti romskoj i egipćanskoj populaciji, sa namjerom da se smanji digitalni jaz između nje i većinske zajednice i internet tehnologije učini dostupnim romskim i egipćanskim đacima.

Besplatna podrška u info centrima se može ostvariti u e-centru direktno, putem mail adrese [email protected] i na kontakt telefon 068/422-272.

E-centar Digitalna učionica je jedan od tri e-centra otvorena u sklopu nacionalne mreže za digitalnu agendu , koju uz NVO 35mm, kao nacionalne koordinatore projekta, čine i NVO Centar za Omladinsku edukaciju (u saradnji sa NVO NEST), NVO Super Hub i NVO Koračajte sa nama- Phiren Amenca. Ove tri organizacije su dobitnice granta u sklopu ICEDA sheme malih grantova za podršku pri formiranju lokalnih e-centara. Sve četiri organizacije su dio ICEDA regionalne mreže, koja među vodećim aktivnostima ima formiranje 15 e-centara u pet zemalja Zapadnog Balkana.

Cilj ICEDA projekta je povećanje upotrebe e-usluga i omogućavanje svim građanima regiona da iskoriste benefite digitalne transformacije. Stoga će se kroz ICEDA projekat realizovati promocija Digitalne agende i davati doprinos u rješavanju pitanja koji onemogućavaju široku upotrebu e-usluga uz uvođenje novih i kvalitetnih usluga na svim nivoima.

“Povećanje građanskog angažmanju na polju Digitalne agende – ICEDA“ sufinansira Evropska unija, a implementira Metamorphosis Foundation (Sjeverna Makedonija) kao vodeći partner. Ostali partneri na projektu su: e-Governance Academy (Estonija), CRTA – Center for Research, Transparency, and Accountability (Srbija), NVO 35 mm (Crna Gora), Open Dana Kosovo (Kosovo) i Lëvizja Mjaft (Albanija).

Cilj partnerstva je povećati angažovanje organizacija civilnog društva (OCD) u oblikovanju i primjeni Digitalne agende na Zapadnom Balkanu.

angle-up