Jun 28, 2021.

NVO 35mm predstavila Nacionalni izvještaj i plan za unapređenje Digitalne agende u Crnoj Gori za 2021. godinu

NVO 35mm javnosti je predstavila Nacionalni izvještaj i plan za unapređenje Digitalne agende u Crnoj Gori za 2021. godinu koji je dostupan na sajtu www.nvo35mm.me.

Koristeći prošlogodišnje istraživanje kao osnovu za praćenje napretka Digitalne agende, osnovni zaključci su da je razvoj kvalitetnih elektronskih usluga, njihova promocija i upotreba i dalje jedan od izazova koji su pred nama, dok je pandemija značajno uticala na razvoj različitih rješenja i njihovu bolju prihvaćenost.

Događaj je otvorila državna sekretarka Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Marina Banović koja je kazala da bi proces digitalizacije trebalo da bude faktor povezivanja u našem društvu.

,,U tom kontekstu rad na glavnim projektima Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija vrši se kroz širok konsultativni proces i uključuje sve aktere sa tržišta: privredu, NVO sektor i akademsku zajednicu.“ – kazala je Banović.

Banović je napomenula da se paralelno sa utvrđivanjem normativnnog okvira radi i na e-uslugama, kao što su: registracija preduzeća on-line, e-faktura, upis studenata on-line, dok u narednih godinu ipo možemo očekivati i usluge poput zahtjeva za obnovu ličnih dokumenata, vozačkih i saobraćajnih dozvola.

U toku panela ''Crna Gora na putu ka digitalnoj transformaciji'' sa generalnom direktoricom Direktorata za digitalizaciju i informacione sisteme u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Bojanom Bajić, načelnicom Direkcije za elektronsku upravu u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Zoranom Popović i izvršnim direktorom kompanije Amplitudo Nenadom Novovićem razgovarali smo i o aktuelnostima u ovoj oblasti, ali i izazovima i rješenjima sa kojima se susrijećemo u doba ubrzanog digitalnog razvoja. Panelisti su istakli značaj participacije građana u procesima koji se tiču digitalne transformacije. Na tom putu, organizacije civilnog društva kao korektivni mehanizam djeluju kao posrednik između građana i uprave, kako bi institucije ažurnije radile svoj posao.

Kada je u pitanju digitalizacija u Crnoj Gori, panelisti su zaključili da politička volja postoji, kao i napredak, koji je ipak relativno spor. Naime, jedna od percepcija stanovništva je na nivou da većina građana smatra da određene usluge mogu brže ostvariti na šalteru nego online.

NVO 35mm je u prethodnoj godini u okviru reginalnog projekta ''Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende - ICEDA'' ,  realizovala sveobuhvatno polazno istraživanje kako bi na osnovu njega mogli da pratimo razvoj Digitalne agende i e-spremnost u našoj državi. Ovogodišnji izvještaj obuhvatio je, u odnosu na prethodni, i period pandemije koja nas je u međuvremenu zadesila, ali i promjene koje je sa sobom donijela.

Dijalozi za Digitalnu agendu predstavljaju seriju događaja, kako nacionalnih i lokalnih, tako i regionalnih, koji dijele isti naziv i obuhvataju različite teme koje doprinose zagovaranju Digitalne agende na svim nivoima.

Pomenute aktivnosti realizuju se u okviru reginalnog projekta ''Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende - ICEDA'' koji je finansiran od strane Evropske unije, i dijelom kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

angle-up