Jul 1, 2021.

Od danas u zemljama Zapadnog Balkana komuniciramo bez rominga!

Od 1. jula 2021.  besplatan roaming za Zapadni Balkan!

CIJENA ROMINGA: NULA
Između Albanije, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, i Bosne i Hercegovine.

REGIONALNI SPORAZUM O ROMINGU
Potpisan u aprilu 2019. Potpuni nestanak rominga znači da će region biti digitalno integrisan u Evropu.

ZAJEDNIČKO REGIONALNO TRŽIŠTE
Besplatan roming na Zapadnom Balkanu i snižavanje cijena rominga sa EU je u skladu su sa ciljevima Agende zajedničkog regionalnog tržišta.

NAREDNI KORACI
Smanjivanje troškova rominga između zemalja Zapadnog Balkana i EU. Potrebna je puna posvećenost svih zainteresovanih strana (telekom operateri, tehnička podrška, politička volja).


angle-up