Jul 2, 2021.

Regionalni dijalozi za Digitalnu agendu: ''Vještačka inteligencija i algoritmi u okviru vladinih e-usluga''

U okviru projekta „Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende - ICEDA“, CRTA - Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost(Srbija) zajedno sa Fondacijom Metamorphosis (Severna Makedonija) i partnerima (NVO 35mm partner u Crnoj Gori) organizuje regionalne Dijaloge za digitalnu agendu na temu: ''Vještačka Inteligencija i algoritmi u okviru vladinih e-usluga”.


Događaj će se održati 9. jula 2021. (petak) u Impact Hub-u u Beogradu između 09:30h i 12:10h, i biće otvoren za javnost putem ZOOM-a i Facebook Live Streaming-a.

Događaj je osmišljen kao platforma za širenje znanja između regionalnih lidera i pokretanje dijaloga o mogućnostima i izazovima upotrebe vještačke inteligencije (AI) u svrhe javnih usluga.

Očekuje se da će govornici na događaju biti predstavnici relevantnih institucija i predstavnici OCD-a iz ciljanih zemalja zapadnog Balkana, i to:
• Gospodin Albert Aliu, Global CT (Kosovo*)
• Gospodin Bardhyl Jashari, izvršni direktor u Fondaciji za metamorfozu (Sjeverna Makedonija)
• Gospodin Dražen Vujović, Vlada Crne Gore (Crna Gora)
• Gđa Ersila Qeramixhiu, Nacionalna agencija za informaciono društvo (Albanija)
• Gđa Jelena Kocić, Srpsko društvo za inteligenciju (Srbija)
• Gospodin Kosta Petrov, vd direktora Fonda za inovacije i tehnološki razvoj (Sjeverna Makedonija)
• Gospođa Miša Bojović, viši istraživač u CRTA (Srbija)

Događaj je otvoren i očekuje se da mu prisustvuju predstavnici institucija, organizacija civilnog društva (OCD), medija i svih ostalih zainteresovanih strana. Jezik koji će se koristiti tokom događaja je engleski, ali je za učesnike koji će događaj pratiti putem ZOOM-a biti obezbijeđen prevod na makedonski, albanski, srpski i crnogorski jezik.

Pozivaju se svi zainteresovani da popune obrazac za registraciju: https://forms.gle/idBs8zArp7DKAc6b9
Registrovani učesnici će pristupni link događaju dobiti u petak ujutru.

angle-up