Decembar 1, 2021.

ICEDA: NVO 35mm u posjeti Romskoj organizaciji mladih ''Koračajte sa nama - Phiren Amenca'' i digitalnoj učionici

Naša projektna koordinatorka koja je ujedno i nacionalna koordinatorka #ICEDA projekta u Crnoj Gori posjetila je 30.11.2021.  NVO ROM " Koračajte sa nama - Phiren Amenca" koji implementira projekat ''Digitalna učionica'' u okviru #ICEDA šeme malih grantova.
Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjem radu i uspjesima koji su postignuti, ali i o izazovima koji se tiču implementacije aktivnosti.

Glavni akcenat diskusije je bio na radu e-centra Digitalne učionice i Digitalnog kluba koji je pokrenut u OŠ Božidar Vuković Podgoričanin.

Naime, u okviru e-centra #digitalnaučionica otvoren je i #digitalniklub gdje će utorkom i četvrtkom od 11h do 12h nastavnici i đaci raditi na prevazilaženju digitalnog jaza ali i unapređenju digitalnih vještina i kompetencija romskih đaka i đaka većinske populacije.

U prethodnom periodu je Phiren Amenca realizovala i obuke tokom kojih su unaprijeđene digitalne vještine preko 60 nastavnika koji rade u osnovnim školama u Crnoj Gori, a tokom mapiranja potreba nastavničkog kadra kada je u pitanju digitalna transformacija u obrazovanju, njihovu anketu je popunilo preko 800 nastavnika iz cijele Crne Gore!

Više informacija kao i besplatnu podršku prilikom korišćenja dostupnih e-servisa građani mogu dobiti u e-centru #digitalnaučionica ili putem maila [email protected]
angle-up