Decembar 2, 2021.

ICEDA: NVO 35mm na regionalnoj E-society.mk konferenciji

NVO 35mm prisustvuje 17toj ediciji konferencije e-society.mk koju organizuju naši partneri iz Fondacije Metamorphosis.


Ovogodišnja tema je „Demokratija u digitalnom dobu: izazovi i mogućnosti“, a okuplja stručnjake, aktiviste, novinare, državne službenike i pristalice sa Zapadnog Balkana i šire da podijele svoje stavove i razmišljanja o ovoj temi.

Tokom konferencije region je imao priliku da čuje i koleginice koje zajedno sa nama rade na projektu ''Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne Agende -ICEDA'', Kristinu Mand (višu ekspertkinju za e-demokratiju na Akademiji za e-upravu) i Milu Josifovsku Danilovsku (program menadžerku u Fondaciji Metamorphosis). One su, između ostalog, govorile o stanju demokratije danas i o tome kako tehnologija oblikuje dobro upravljanje i utiče na građanski angažman. Mogle su se čuti i uspješne priče iz sfere e-participacije i e-angažmana iz Balkana i Evrope, kao i građanske online inicijative koje su donijele značajne promjene u zajednicama i poboljšale živote građana.

„Digitalne inovacije mogu radikalno da transformišu način pružanja javnih usluga, povećaju nivo demokratizacije kada je u pitanju donošenje odluka, ali i povećaju učešće građana u društvenim promjenama. Kao svjedoci globalne pandemije Covid-19, možemo vidjeti da javne uprave u regionu i EU sve više eksperimentišu sa kreiranjem novih platformi ili digitalnih alata kako bi građanima omogućili pristup relevantnim javnim informacijama koje su im potrebne, ali i više načina koje mogu iskoristiti da učestvuju u državnim procesima'' kazala je Mila D. Josifovska.

Tokom prvog dana konferencije moglo se čuti i više o crnogorskom iskustvu kada su u pitanju otvoreni podaci i institucije, ali i mehanizmima koji bi potpomogli redovno objavljivanje i korišćenje otvorenih skupova podataka. Na ovu temu govorila je G-đa Nada Rakočević sekretarka Odbora udruženja ICT u Privrednoj komori Crne Gore.

E-society konferencija održava se u hibridnom formatu od 30. novembra do 3. decembra 2021. Kompletan dnevni red događaja dostupan je na https://cutt.li/7TSHCeb.

angle-up