Decembar 22, 2021.

ICEDA: E-građanin - Vebinar za dobitnike grantova za inicijative za zagovaranje Digitalne agende

Digitalna rješenja imaju malo smisla, i nizak nivo upotrebe ako nemamo građane koji u ta rješenja vjeruju sa jedne, i volju i posvećenost donosilaca odluka da stave ljude (građane) u centar sa druge strane.

Tim povodom je u cilju jačanja kapaciteta organizacija civilnog sektora NVO 35mm zajedno sa estonskom E-governance Academy i ostalim ICEDA partnerima, realizovao treći vebinar za dobitnike grantova u okviru ICEDA šeme malih grantova (LOT2: Inicijative za zagovaranje Digitalne agende), koji su ujedno i članovi ICEDA mreže.

Centralna tema vebinara bila je koncept e-Građanina i estonska perspektiva, dok je fokus stavljen na unapređivanje znanja i vještina učesnika o e-angažmanu, razvoju politika i usluga, kao i digitalnim rešenjima na praktičnim primjerima. Učesnici su imali priliku da iz prve ruke vide kako e-angažman funkcioniše u Estoniji, ali i da čuju više o značaju povjerenja i digitalne odgovornosti. Konkretno, o tome šta je digitalna odgovornost i šta znači za institucije kao i za građane, kako podići svijest građana o digitalnom angažovanju i bezbjednom korišćenju e-usluga, onlajn alata, interneta i u krajnjem, šta znači biti e-građanin u savremenom svijetu.

Trenerice, Kristina Reinsalu, programska direktorka e-demokratije u eGA, i Kristina Mend, viša ekspertkinja za e-demokratiju u eGA i aktivistkinja civilnog društva, vodile su učesnike kroz proces, dajući im prostor za razmjenu mišljenja i nacionalnu perspektivu. 

_____________________________________________________
Povećanje građanskog angažmanju na polju Digitalne agende – ICEDA“ sufinansira Evropska unija, a implementira Metamorphosis Foundation (Sjeverna Makedonija) kao vodeći partner. Ostali partneri na projektu su: e-Governance Academy (Estonija), CRTA – Center for Research, Transparency, and Accountability (Srbija), NVO 35 mm (Crna Gora), Open Dana Kosovo (Kosovo) i Lëvizja Mjaft (Albanija).

Ovaj projekat podržan je i od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Cilj partnerstva je povećati angažovanje organizacija civilnog društva (OCD) u oblikovanju i primjeni Digitalne agende na Zapadnom Balkanu.
angle-up