Februar 16, 2022.

ICEDA: Održan javni vebinar na temu privatnosti i zaštite podataka

Šta podrazumijeva pravo na zaštitu podataka o ličnosti? Kako možemo zaštiti to svoje pravo i na koji način da preduprijedimo moguće zloupotrebe? O tome koliko je značajna promjena percepcije o tome šta su zapravo koncepti privatnosti i zaštite podataka ali i promjena svijesti da malim koracima i vrlo jednostavnim radnjama možemo puno da učinimo da zaštitimo svoje ali i tuđe podatke govorio je na jučerašnjem javnom vebinaru Andrej Bracanović, doktorand pravnih nauka.


Pravo na privatnost je osnovno ljudsko pravo. U savremenim uslovima gdje je, pogotovo pod uticajem pandemije, digitalni razvoj ubrzan ovo pravo je sve ugroženije.

Kroz praktične situacije i primjere oko 35 predstavnika civilnog i javnog sektora, ali i predstavnici medija i građani imali su priliku da čuju više i o mehanizmima koje Crna Gora ima (i nema) kada je u pitanju ova sfera, kao i o tome šta će nam donijeti usklađenost domaćeg zakonodavstva sa GDPR-om (Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka EU).


Snimak vebinara dostupan je ovdje.

angle-up