April 11, 2022.

SAOPŠTENjE ZA MEDIJE POVODOM NAPADA NA GRADSKU TV

NVO “35mm” osuđuje napad članova porodice predsjednika Opštine Budva Marka Carevića na ekipu Gradske TV, koji su vrijeđani tokom snimanja priloga u blizini kamenoloma Platac. Očekujemo od nadležnih organa da reaguju kako bi zaštitili naše kolege/nice od svakog oblika divljaštva, primitivizma i neprimjerenog ponašanja, naročito tokom obavljanja radnog zadatka.
Zbog činjenice da su nakon brojnih napada, sigurnost i dostojanstvo medijskih radnika/ca spušteni na najniži mogući nivo, apelujemo na donosioce odluka da što prije novinarkama i novinarima u Crnoj Gori omoguće da svoj posao obavljaju bez straha da će zbog onog o čemu izvještavaju postati legitimna meta neistomišljenika.
Nadležni organi moralo bi hitno i odlučno da reaguju kako bi počinioci ovog i prethodnih napada bili adekvatno sankcionisani, te da tako pošalju poruku javnosti da svi koji prijete, napadaju i ugrožavaju živote novinarki, novinara, te uništavaju imovinu medija, neće proći nekažnjeno.

angle-up