Maj 18, 2022.

POVODOM NON PAPER-a EVROPSKE KOMISIJE

NVO 35mm pozdravlja sadržaj Non Paper-a Evropske komisije uz napomenu da kada je u pitanju sloboda medija i slobode izražavanja, EK pohvaljuje promjenu pravnog okvira, odnosno izmjene Krivičnog zakonika, za koje se NVO 35mm zajedno sa ostalim nevladinim organizacijama aktivno zalagala, kako bi ojačala efikasnu zaštitu novinara i drugih medijskih radnika. Taj Zakon je početkom januara i zvanično stupio na snagu, dok su njegovom izmjenom propisani kvalifikovani oblici krivičnih djela “Ugrožavanje sigurnosti”, “Teško ubistvo”, “Teška tjelesna povreda” i “Prinuda”, kada se izvrše prema osobi koja obavlja posao javnog informisanja, u vezi obavljanja tog posla. Poslom od javnog značaja smatra se obavljanje profesije ili dužnosti koje je povezano s povećanim rizikom za bezbjednost lica koje ga obavlja u oblasti javnog informisanja, zdravstvene zaštite i pravne pomoći pred sudskim i drugim državnim organima.
U neformalnom dokumentu EK zamjera se međutim što još nije osigurano puno i efikasno sudsko praćenje napada i prijetnji, uključujući stare slučajeve, što je takođe bio apel NVO 35mm kroz istraživačku emisiju Regionalni Robin Hud, kada smo zatražili od donosioca odluka da sprovedu hitne istrage za sve napade na naše kolege/nice, te da se naročito pozabave rasvjetljavanjem najtežih slučajeva, među kojima su ubistvo urednika DAN-a Duška Jovanovića, te pokušajima ubistva Olivere Lakić i Tufika Softića. U našim redovnim saopštenjima za javnost napominjali smo da novinarska profesija u Crnoj Gori i dalje stoji ukliještena između niskih primanja i činjenice da svako od nas preko noći može postati meta napadača, naročito ako se usudio da kritikuje moćnike, rasvijetli aferu i pozove na odgovornost.
U dokumentu EK stoji da profesionalne organizacije novinara i dalje prijavljuju sveukupno loše uslove rada, uključujući niske plate, neplaćeni prekovremeni rad, sigurnosne rizike i različite oblike pritisaka i neprimjerenog uticaja na njihov rad, kako vlasnika medija tako i trećih lica. Ukoliko policija i tužilaštvo sa jednakom efikasnošću ne budu rješavali prijavljene slučajeve nasilja nad novinarima, u riziku smo da se oni koji svojim radom direktno doprinose razvoju demokratije, neće osjećati slobodno, ni na ulici, ni na radnom zadatku, a da će svaki naredni napad lako prerasti u zločin bez kazne.
NVO 35mm u više navrata u svojim saopštenjima i izvještajima podcrtavala je da je medijska scena u Crnoj Gori polarizovana i politizirana, na šta ukazuje i dokument EK, te da je samoregulacija medija neefikasna, čemu doprinosi i nizak nivo medijske pismenosti, naročito na portalima i društvenim mrežama, čiji je uticaj velik, a koji su najmanje regulisana oblast.
Posljednje tri decenije obilježila je ekspanzija elektronskih komunikacija i digitalizacija društva. NVO 35mm je kroz učešće u radnim grupama u oblasti medija i digitalne transformacije dala doprinos razvoju profesionalne medijske scene, slobodnih medija i jednakog pristupa novim digitalnim i elektronskim uslugama. Posao u ovim oblastima nije okončan, određeni pomaci su napravljeni, ali mora još puno da se radi. Pozdravljamo konstantan monitoring u oblasti medija, za koji smatramo da je ključan ukoliko želimo da trasiramo put u EU na pravi način. Pozivamo vlasti da kontinuirano unapređuju status novinara, kao i zakone, kako bi bili što transparentniji, a sa posebnim osvrtom na Zakon o slobodi medija. Kada zakoni i strategije budu usvojene, pratićemo njihovu implementaciju, sve u cilju šireg dijaloga sa medijskim akterima, te boljih i inkluzivnijih rješenja koja bi moralo da budu usklađenija sa potrebama građana.
                                                                                   
                                                                                     Milica Đokđurić, urednica medijskih programa u NVO 35mm

angle-up