Jun 24, 2022.

NVO 35mm predstavila Nacionalni izvještaj i plan za unapređenje Digitalne agende u Crnoj Gori za 2022. godinu

NVO 35mm je tokom regionalnog događaja ''Dijalozi za Digitalnu agendu'' održanog 24.06.2022 u hotelu Podgorica, predstavila ovogodišnji Nacionalni izvještaj za praćenje i razvoj Digitalne agende, nakon čega je usledila panel diskusija na temu značaja učešća organizacija civilnog društva u procesu digitalne transformacije.

Glavne nalaze je prisutnima prezentovala saradnica na istraživanjima u DeFacto Consultancu – Jasmina Mulić, a nakon nje su se razgovoru priključili Lepa Žunić, izvršna direktorica portala Roditelji.me; Mirsad Hadžalić, izvršni direktor Super Hub Montenegro iz Pljevalja, i Nevenka Kapičić koordinatorka programa u romskoj organizaciji mladih Koračajte sa nama – Phiren Amenca.

Neke od glavnih preporuka koje su proistekle iz Nacionalnoh izvještaja za 2022. godinu u mnogome se oslanjaju na prethodna istraživanja, i podrazumijevaju konzistentan rad na jačanju kapaciteta državnih službenika, obezbjeđivanje bolje i kvalitetnije internet penetracije, posebno kod domaćinstava sa nižim primanjima.

Takođe, ono što je prepoznato kao značajan segment, a tiče se legislativnog okvira je da ''naglasak treba staviti na primjeni već postojećih zakona, donošenju podzakonskih akata kojima će se ta primjena omogućiti i informisanju građana o mogućnostima koja im zakonska rješenja daju u pogledu lakše i efikasnije komunikacije sa državnim organima''.

Naglašeno je da i pored kreiranog zakonodavnog okvira, praktična primjena onoga što zakon omogućava je značajno sporija. Prema zaključcima u Izvještaju, upotreba digitalnog potpisa je na niskom nivou, što zbog nepoznavanja propisa što zbog nerazumijevanja njegove upotrebne vrijednosti i zbog komplikvanosti aktivacije eLK, te da je potrebno razmotriti pristupačnost aktivacije eLK za sve građane Crne Gore. Kazano je kako je važno je da svi relevantni donosioci odluka rade na pojačanom informisanju građana, ali i na povećanju broja onih usluga koje se u potpunosti mogu završiti elektronski, uz intezivne informativne kampanje kojima će se podstaći nivo korišćenja tih elektronskih usluga.

Kada je u pitanju značaj organizacija civilnog društva, prisutni su se usaglasili da je građanima neophodno da imaju podršku pri korišćenju servisa, te da je uloga civilnog sektora i u sferi digitalne transformacije prije svega da posreduje u komunikaciji između institucija i građana. Panelisti su se usaglasili i da je jedan od njihovih najznačajnijih zadataka i rad direktno sa svojim ciljnim grupama, ali i da postoji veliki broj izazova sa kojima se suočavaju kako na nivou resursa i kapaciteta tako i na nivou same motivacije građana i nivou digitalne pismenosti koja je, prema zaključku prisutnih, na nedovoljno visokom nivou.

Potreba za promjenom svijesti i promjenom navika koje ne podrazumijevaju višedecenijske rutine i odlazak na šalter je jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju kako organizacije civilnog društva i građani tako i institucije i državni službenici. Digitalna transformacija prije svega podrazumijeva društvenu promjenu, a to znači da je potrebno da svi radimo zajedno, zaključeno je na panelu.

angle-up