Januar 22, 2023.

POVODOM DANA NOVINARA CRNE GORE

Biti novinar/ka danas u Crnoj Gori znači živjeti i raditi ukliješten između niskih primanja i činjenice da svako od nas preko noći može postati meta ukoliko se usudio da kritikuje moćnike, rasvijetli aferu i pozove na odgovornost. Sveukupno loši uslovi rada, uključujući neplaćeni prekovremeni rad, sigurnosne rizike i različite oblike pritisaka, kako vlasnika medija tako i trećih lica.
Neumjesno je govoriti o bilo kakvom napretku u odnosu na prošlogodišnji praznik, kada su u pitanju uslovi u kojima novinari/ke rade, jer i ovaj dan Dan crnogorski nosioci javne riječi dočekuju bez riješenih slučajeva ubistva Duška Jovanovića, pokušaja ubistava Olivere Lakić i Tufika Softića, kao i uz sve učestalije napade na naše koleginice i kolege.
Ako ekonomskim i bezbjednosnim uslovima u kojima naše kolege/nice rade dodamo i polarizaciju i politizaciju medija koja se može ,,prstima dohvatiti“ , prije će umjesto čestitke priličiti minut ćutanja za ovu, nekad časnu profesiju.
Čini se da jedino sistem može da vrati dostojanstvo novinarima u Crnoj Gori, kako u smislu bezbjednosti, tako i ekonomskog statusa, dok svi mi u međuvremenu ne poradimo na samoregulaciji, koja nam je tradicionalno slaba tačka.
Unapređenje položaja novinara/ki, njihova zaštita i usvajanje najboljih praksi država članica EU, trebalo bi da bude prioritet za svaku vlast. Ukoliko oni ne omoguće našim kolegama/nicama da se slobodno bave istraživačkim novinarstvom, da rade bez domaćih i uvezenih uticaja i u državi gdje će policija i tužilaštvo efikasno rješavati prijavljene slučajeve nasilja nad novinarima, u riziku smo da će profesionalizam i dostojanstvo onih koji svojim radom direktno doprinose razvoju demokratije, iz praznika u praznik, samo ponirati.
                                                                           
                                                                                     Milica Đokđurić, urednica medijskih programa u NVO 35mm

angle-up