Februar 6, 2024.

Saopštenje za javnost povodom Dana Bezbjednijeg Interneta

Nevladina organizacija 35mm se pridružuje globalnom pokretu obilježavanja Dana Bezbednijeg Interneta čiji je cilj da doprinese stvaranju sigurnijeg i boljeg online prostora, u kojem će svako biti osnažen da tehnologiju koristi odgovorno, poštovati druge, razmišljati kritički i izražavati kreativnost.

Ovu priliku koristimo da naglasimo potrebu za unapređenjem uslova u Crnoj Gori kada je u pitanju digitalizacija. Prije svega kroz legislativni okvir i efikasnije sprovođenje već usvojenih Strategija, ali i kroz veće napore da se ne samo na nacionalnom već pogotovo na lokalnom nivou unaprijedi trenutno stanje, posebno ukazujući na izazove povezane s bezbjednošću na internetu. Obilježavanje ovog Dana je još jedan u nizu naših aktivnosti da skrenemo pažnju na značaj ovih tema, s nadom da će naredni put biti obilježen u znatno povoljnijim okolnostima.

Ono što se dešava u online prostoru se u velikoj mjeri reflektuje na našu svakodnevicu, te su digitalna i medijska pismenost praktično dio funkcionalne pismenosti 21. vijeka, a ujedno i jedan od osnova za razumijevanje toga na koji način internet možemo napraviti bezbjednijim i inkluzivnijim.

Želimo da ukažemo na značaj što češćih razgovora o rizicima na internetu, ali i razvijanja kritičkog mišljenja kao ključnog oružja u borbi protiv govora mržnje, sajber nasilja, onlajn prevara, rodno zasnovanog nasilja, i drugih opasnosti u digitalnom prostoru.

Digitalna pismenost znači da ne samo da smo u mogućnosti da pravilno koristimo digitalne alate, već da smo upoznati sa različitim socijalnim i etičkim praksama i izazovima neophodnim za život i rad u digitalnom društvu. Ono što nam iskustvo sa terena pokazuje je da građani često nijesu u dovoljnoj mjeri svjesni kako dijele svoje podatke, ali i velikog broja opasnosti koje postoje u sajber prostoru, te na koji način da reaguju i kome da se obrate.

Važno je razumjeti prije svega na koji su način identiteti koje kreiramo na mreži korišćeni, i na koji način mogu biti izloženi različitim svrhama, prije svega jer su nam mobilni uređaji i korišćenje pretraživača i aplikacija već neko vrijeme dio svakodnevice. Pogotovo ako govorimo o mladima koji su praktično rođeni u vremenu gdje se višečasovna svakodnevna upotreba telefona podrazumijeva kao učešće u socijalizaciji na različitim nivoima. Zato je bitno da kroz različite formate kako u formalnoj tako i u neformalnoj edukaciji ukazujemo na ove teme građanima različitih generacija, i podstaknemo ih da razmisle o tome zašto, na koji način, i u koje svrhe daju pristup svojim uređajima i podacima i na koji način se to može upotrijebiti ili zloupotrijebiti.

Pričati o digitalnoj transformaciji na kraju dana znači govoriti o društvenoj promjeni. Tehnologija je postala neodvojiv dio svakodnevice i važno je komunicirati je tako. Sa jedne strane potreban je veći stepen uključenosti, efikasnijeg donošenja odluka ali i mehanizama prevencije i zaštite od strane institucija, sa druge etičniji odnos privatnog sektora, ali i spremnost građana da konstantno usvajaju promjene i nove informacije, i mijenjaju navike.

Snežana Nikčević, NVO 35mm

angle-up