April 1, 2020.

Povećavanje građanskog angažmana u digitalnoj agendi – ICEDA

Partneri u implementaciji: Metamorphosis Foundation (Sjeverna Makedonija), 35mm (Crna Gora), e-Governance Academy (Estonija), CRTA – Center for Research, Transparency, and Accountability (Srbija), Open Data Kosovo (Kosovo) and Lëvizja Mjaft (Albanija).

Finansijska podrška: Evropska unija

Digitalna agenda za zapadni Balkan:

Digitalna agenda predstavlja inicijativu Evropske unije koja je proširena i usvojena u šest zemalja zapadnog Balkana. Ona ima za cilj da osigura građanima regiona da u potpunosti iskoriste prednosti digitalne transformacije. Posvećenost digitalnoj agendi pružiće mogućnost građanima da odgovore na zahtjeve moderne ekonomije, ali i da pomognu modernizaciji javne uprave, jačanju sigurnosti u sajber prostoru, i jačoj povezanosti i poboljšanju poslovne klime.

Šta to znači za građane?

Digitalna agenda omogućiće veći broj Vladinih usluga online, a građani neće morati da brinu o privatnosti svojih podataka. Uz to, digitalizacija će ubrzati birokratske procedure, pojačati povjerenje na relaciji građani-institucije, i kroz digitalno opismenjavanje poboljšati klimu neophodnu za socio-ekonomski razvoj.

Gdje je u ovome ICEDA?

Javnost još uvijek nije dovoljno informisana o Digitalnoj agendi pokrenutoj od strane Evropske unije. Cilj ICEDA projekta je da poveća angažman organizacija civilnog društva u promociji, oblikovanju, i primjeni Digitalne agende u zemljama zapadnog Balkana.

ICEDA partneri će tokom tri godine raditi na povećanju kapaciteta civilnog sektora i medija koji će raditi na rješavanju izazova povezanih sa Digitalnom agendom. Radiće na promociji Digitalne agende na nacionalnom i lokalnom nivou. ICEDA je uzela u obzir i činjenicu da javne institucije širom zapadnog Balkana već imaju određeni broj digitalnih servisa koji na raspolaganju građanima. Ove usluge variraju od plaćanja komunalija do registracije novog preduzeća.

ICEDA će povećati upotrebu e-usluga kroz promociju i doprinos rješavanju pitanja koja sprečavaju njihovu široku upotrebu, kao i zalaganjem za uvođenje novih kvalitetnih usluga na svim nivoima.

Šta će raditi ICEDA tim?

Rad sa organizacijama civilnog društva, medijima, državnim institucijama, i građanima na poboljšanju agende zapadnog Balkana.

To će se postići kroz:

  • Istraživanje trenutnog razvoja e-uprave i praćenje istog u roku od tri godine.
  • Obuke za izgradnju kapaciteta civilnog sektora, medija, i donosioca odluka.
  • Kreiranjee regionalne mreže nevladinog sektora s ciljem zalaganja za Digitalnu agendu
  • Dodjelu malih grantova za promociju i unapređenje Digitalne agende putem uspostavljanja 15 lokalnih e-centara za podršku i promociju.
  • Podršku građanima i ranjivim grupama u korišćenju postojećih e-usluga.

Do 2023. godine ICEDA će imati:

  • Snažnu regionalnu mrežu organizacija civilnog sektora uz poboljšanje digitalnih servisa.
  • 15 lokalnih e-centara osnovanih za podršku građanima, koje će voditi članovi regionalne mreže.
  • Povećanu potražnju digitalnih usluga i njihova veća upotreba od strane građana.
  • Ojačanu saradnju između civilnog sektora i državnih institucija koja će imati za cilj inkluzivnu digitalnu agendu usredsređenu na građane.
angle-up