Januar 26, 2018.

Otvoreni poziv za Školu građanskog novinarstva u okviru projekta (Ne)Zastupljeni u medijima

Medijske organizacije, 35mm i SAFRA (Radio Krš), pozivaju sve zainteresovane građane/ke da se prijave za Školu građanskog novinarstva koja će biti realizovana u sedmici od 12. do 18. februara 2018. godine, u okviru projekta „(Ne)Zastupljeni u medijima“. Projekat je finansiran od ambasade Australije u Beogradu.

Cilj projekta je poboljšanje vidljivosti maloljetnijih i marginalizovanih grupa, kao što su žene, Romi i Egipćani, LGBTIQ populacija, osobe sa inaviliditetom, žrtve nasilja u porodici i (bivši) korisnici droga.

Projektom se takođe želi poboljšati način izvještavanja medija o pomenutim grupama i inicirati javni dijalog o uključivanju ovih grupa u društvo, te podići svijesti o njihovim pravima. Aktivnosti predviđene projektom su: ciljani monitoring medija u vezi sa izvještavanjem o marginalizovanim grupama; izgradnja kapaciteta članova pomenutih grupa za građansko novinarstvo; javna kampanja koja će pokrenuti dijalog o temama koje se tiču svake od identifikovanih grupa kroz pružanje njihove perspektive kao polazne tačke.

Prednost učešća u Školi građanskog novinarstva imaju predstavnici/e civilnih organizacija i članovi/ce pomenutih grupa. Zainteresovani/e za Školu građanskog novinarstva treba da, najkasnije do 4. februara 2018. godine, pošalju biografije na mejl [email protected]. Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona na broj +382 67 788 118.

angle-up