Decembar 12, 2017.

Ne moraš svakoga da voliš ali ne mrzi nikoga

Nasilje se ne može opravdati i sa tom konstatacijom saglasni su učenici/e gimnazija “Niko Rolović” iz Bara i “25. maj” iz Tuzi, koji su u proteklog petka i subote završili obuku za vršnjačke edukatore/ke u okviru projekta “Montenegro without hate”.

Dvodnevni seminar čija je tema bila „Uloga učenika/ca u prevenciji i borbi protiv govora mržnje na internetu“ pohađalo je 23 srednjoškolaca iz Bara i 24 iz Tuzi. Znanje i vještine mladima iz Bara i Tuzi prenijele su pedagogica Vanja Rakočević iz Volonterskog kluba Gimnazije „Slobodan Škerović”, profesorica italijanskog jezika Katrina Berišaj iz Volonterskog kluba Gimnazije „25. maj“ i koordinatorka medijskog programa Kristina Ćetković iz NVO „35mm”.

Tokom obuke učenici/e su naučili/e kako da prepoznaju govor mržnje i nasilje, kome da se obrate i prijave, kako da spriječe govor mržnje i nasilje ali i kako da zaustave širenje ovih pojava.

“Ne moraš svakoga voljeti, ali barem ne mrzi nikoga i poštuj sve”, jedna je od poruka koju će u svojoj vršnjačkoj edukaciji koristiti mladi iz Tuzi i Bara.

Nakon obuka u Podgorici, Tuzima i Baru, narednog vikenda će se za vršnjačke edukatore/ke obrazovati i učenici SMŠ „Bratstvo-jedinstvo“ iz Ulcinja.

NVO „35mm“ u saradnji sa volonterskim klubovima gimnazija „Slobodan Škerović“ iz Podgorice i „25. maj“ iz Tuzi, kroz projekat „Montenegro without hate“ radi na podizanju svijesti i razvoju vještina i znanja potrebnih za ideju zajednica bez mržnje. Projekt će biti realizovan od 1. oktobra 2017. do 30. aprila 2018. godine i finansiran je od Savjeta Evrope.

Glavni cilj pomenutog projekta jeste obrazovanje mladih o stigmatizaciji i diskriminaciji po etničkoj pripadnosti, religiji, nacionalnosti, polu, rodu i drugim osnovama. Želimo da istražimo kako mladi ljudi vide moguća rješenja i koga vide kao „heroje“ koji mogu doprinijeti borbi protiv ksenofobije – strahu od drugih koji su različiti. Konačno, projekat će takođe podići svijest javnosti o idejama mladih o vrijednostima i izazovima života u multikulturalnoj Crnoj Gori.

angle-up