Oktobar 17, 2018.

Učenici/e i nastavnici/e iz Berana prošli obuku za borbu protiv nasilja i govora mržnje

Proteklog vikenda završen seminar „Uloga nastavnika/ca i učenika/ca u prevenciji i borbi protiv nasilja i govora mržnje na Internetu“. Učesnici/e seminara su bili nastavnici/e i učenici/e O.Š. „Vuk Karadžić“ i Gimnazija „Panto Mališić“. Seminar je dio projekta „Crna Gora bez mržnje 2018“ koji sprovode NVO „35mm“ i Volonterski klub Gimnazija „Slobodan Škerović“ a finansijski je podržan od Ministarstvo sporta Crne Gore – Direktorata za mlade.

Aktivnosti i ciljevi ovog projekta su u skladu sa Strategijom za mlade, kao i sa Nacionalnom kampanjom za suzbijanje govora mržnje na internetu kojom rukovodi Direktorat za mlade. Opšti cilj projekta je borba protiv govora mržnje na internetu putem izgradnje kapaciteta nastavnika/ca i učenika/ca kako bi stekli kompetencije potrebne da ih u virtuelnom (online) i realnom (offline) svijetu prepoznaju i efikasno djeluju protiv ovakvog kršenja ljudskih prava. Projektom želimo da izgradimo kompetencije nastavnika/ca i učenika/ca u Beranama i Kotoru da prepoznaju i suprostave se nasilju i govoru mržnje u online i offline svijetu koristeći postojeće mehanizme u školi i lokalnoj zajednici.

Projekat „Crna Gora bez mržnje 2018“ je dio napora više organizacija koje unazad nekoliko godina rade na problematici nasilja i govora mržnje među mladima u realnom i virtuelnom svijetu. Konkretno, NVO „35mm“ radila je sa gimnazijalcima iz Podgorice i Tuzi, a zatim i kroz Erasmus+ projekat sa mladima iz sedam zemalja sa produktom kratkim filmom „SIGEMBR“. Volonterski klub Gimnazije „Slobodan Škerović“ sa gimnazijalcima u Podgorici i na Cetinju, a kasnije i sa šest srednjih škola u Crnoj Gori u periodu 2014-2017 u okviru projekta „No hate offline, no hate online“ realizovao niz obuka za nastavnike i učenike-vršnjačke edukatore. Tokom prve polovine 2017. godine, Forum MNE, Centar za stručno obrazovanje i Volonterski klub Gimnazije su uz podršku Savjeta Evrope organizovali obuke za nastavnike u šest opština – osam srednjih stručnih škola u Podgorici, Nikšiću, Herceg Novom, Rožajama, Beranama i Plavu. Volonterski klub je, pored obuke za učenike-vršnjačke edukatore, obuku za nastavnike „Uloga nastavnika u prevenciji i borbi protiv nasilja i govora mržnje na internetu“ akreditovao u katalozima stručnog usavršavanja. Obuka je publikovana u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2017/2018. i 2018/2019. godinu Zavoda za školstvo Crne Gore (redni broj 98), kao i u Katalogu Centra za stručno obrazovanje (redni broj 2.1.9).

Finansiranjem projekta od strane Ministarstva sporta, želimo da nastavimo sa idejom „Crna Gora bez mržnje“ i omogućimo mladima da uz podršku nastavnika realizuju svoje vršnjačke aktivnosti. Upravo zbog toga odlučili smo se za uključivanje Vaše škole kako bi i nastavnici i učenici istovremeno prošli obuku, i na taj način izgradili kompetencije nastavnika/ca i učenika/ca da prepoznaju i suprostave se nasilju i govoru mržnje u online i offline svijetu koristeći postojeće mehanizme u školi i lokalnoj zajednici.

angle-up