NVO „35mm“ partner na međunarodnom projektu CDER-a

NVO „35mm“, jedna je od partnerskih organizacija na projektu „YOUth on the Mov(i)e – Building a Better Region Through Film“, koji sprovodi Centar za društveno ekonomski razvoj (CDER), uz podršku RYCO fonda. Opšti cilj projekta je ”Promovisanje interkulturalnog dijaloga i tolerancije i podrška pomirenju u regionu Zapadnog Balkana”.

Projekat promoviše pomirenje, saradnju i bolje razumijevanje u regionu koristeći snagu filma. Glavna aktivnost u okviru projekta jeste višednevni trening kurs u kojem će učestvovati 24 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Oni će tokom kursa učiti kako da koriste film za edukaciju i aktivizam, učiće i diskutovati o zajedničkoj balkanskoj tradiciji, turbulentnoj prošlosti i sadašnjosti i mogućnostima za izgradnju zajedničke budućnosti na osnovama međusobnog poštovanja i razumijevanja. Takođe, polaznici kursa će učiti osnovne tehnike izrade filma i zajednički će izraditi film o svojim iskustvima sa treninga, odnosno zaključcima izvučenim na osnovu međusobnog dijaloga.

Po završetku treninga polaznici će napraviti šest kratkih filmova koji će biti prezentovani u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori u okviru tribinskih programa koji će biti organizovani.

Partneri CDER-a na projektu su: Asocijacija Mladi volonteri (BiH), EESTEC LC Tirana (Albanija), NVO “35mm” (Crna Gora), CID Kumanovo (Makedonija) i Asocijacija za razvoj opštine Žagubica (Srbija).

Projekat je podržan od strane Regional Youth Cooperation Office – RYCO.

angle-up