Podižemo svijest o zajednicama bez mržnje i u 2018. godini

Nevladina organizacija “35mm” iz Podgorice, koja je članica Fondacije „Građanska alijansa“, u saradnji sa volonterskim klubom Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice, sprovodi projekat pod nazivom „Crna Gora bez mržnje 2018“ koji je finansijski podržan od Ministarstva sporta – Direktorata za mlade.

Opšti cilj pomenutog projekta je borba protiv govora mržnje na internetu putem izgradnje kapaciteta mladih ljudi i nastavničkog kadra kako bi stekli kompetencije potrebne da ih u online i offline svijetu prepoznaju i efikasno djeluju protiv ovakvog kršenja ljudskih prava.

Specifični cilj jeste podizanje kompetencije mladih i odraslih (učenika/ca, nastavnika/ca i stručnog kadra) u dva grada (dvije srednje škole) da prepoznaju i suprostave se govoru mržnje u virtuelnom (online) i realnom (offline) svijetu koristeći postojeće mehanizme u školi i lokalnoj zajednici.

Partneri NVO „35mm“ i Volonterski klub Gimnazije „Slobodan Škerović“ razvili su projekat na osnovu svog dosadašnjeg dugogodišnjeg rada na polju borbe protiv govora mržnje na internetu i mržnje i nasilja u svakodnevnom životu mladih ljudi. Projekat „Crna Gora bez mržnje“ uspješno je realizovan tokom 2017. godine. Projekat „Crna Gora bez mržnje 2018“ unaprijeđen je naučenim lekcijama i iskustvom tokom rada na realizaciji projekta „Crna Gora bez mržnje“.

Projekat će se realizovati u periodu od 10 mjeseci kada će se u Kotoru i Beranama organizovati dvodnevne obuke sa srednjoškolcima i njihovim nastavnicima. Svaka obuka će obuhvatiti oko 25 mladih, odnosno oko 25 nastavnika, koji će biti osposobljeni da dalje kao vršnjački edukatori, odnosno kao nastavnici mentori djeluju u svojim školama, tačnije da na osnovu pripremljenog plana akcije realizuju aktivnosti u cilju suzbijanja govora mržnje. Ovi gradovi i škole su odabrane jer u njima do sada nije rađeno na ovu temu, za razliku od skoro 20 škola koje su već obuhvaćene našim ranijim aktivnostima.

Na ovaj način će se proširiti mreža srednjih škola u kojima nastavnici i učenici djeluju zajedno kroz uspostavljanje funkcionalnih partnerskih odnosa i saradnje nastavnika i učenika, ali i roditelja, u cilju prevencije konfliktnih situacija i pružanja pomoći u adekvatnom rješavanju postojećih problema.

Osim treninga za vršnjačke edukatore/ke i treninga za nastavničko i stručno osoblje, projektom će biti realizovane i vršnjačke radionice, panel diskusije, online ispitivanje, medijska kampanja, kao i organizovana završna konferencija na temu „Škola kao resurs u prevenciji i borbi protiv govora mržnje na internetu”.

Kroz projekat „Crna Gora bez mržnje 2018“ i planirane aktivnosti koristićemo znanje, vještine i iskustvo nastavnika/ica, pedagoga/pedagoškinja i omladinskih radnika/ca i kombinovati ga sa aktivizmom mladih. Uz zajednički rad i saradnju mladi će koristiti medijske alate kao i filmove koje su sami kreirali kako bi došli do svojih vršnjaka i širili ideju o „Crnoj Gori bez mržnje“.

Aktivnosti i ciljevi ovog projekta su u skladu sa Strategijom za mlade, kao i sa Nacionalnom kampanjom za suzbijanje govora mržnje na internetu kojom rukovodi Direktorat za mlade.

angle-up