(Ne)Zastupljeni u medijima

Medijske organizacije, 35mm i SAFRA (Radio Krš), realizovaće projekat „(Ne)Zastupljeni u medijima“ čiji je cilj da poboljša vidljivost maloljetnijih i marginalizovanih grupa, kao što su žene, Romi i Egipćani, LGBTIQ populacija, osobe sa inaviliditetom, žrtve nasilja u porodici i (bivši) korisnici droga. Projekat će biti realizovan od novembra 2017. godine do juna 2018. godine i finansiran je od ambasade Australije u Beogradu.

Projektom se takođe želi poboljšati način izvještavanja medija o pomenutim grupama i iniciranje javnog dijaloga o uključivanju ovih grupa u društvo, te podići svijesti o njihovim pravima. Aktivnosti predviđene projektom su: ciljani monitoring medija u vezi sa izvještavanjem o marginalizovanim grupama; izgradnja kapaciteta članova pomenutih grupa za građansko novinarstvo; javna kampanja koja će pokrenuti dijalog o temama koje se tiču svake od identifikovanih grupa kroz pružanje njihove perspektive kao polazne tačke.

Propušteni tranzicioni procesi u Crnoj Gori stvorili su ekstremne nejednakosti među različitim grupama. Posebno nedovoljno zastupljene u bilo kojoj javnoj debati a kamoli u političkom životu društva su pomenute grupe. Osim toga, ove grupe obično negativno portretiraju mediji, često kršeći princip „pretpostavke nevinosti“ i stvarajući atmosferu diskriminacije, koja podrazumijeva lišavanje ljudskih prava i nedostatak solidarnosti utemeljene u osjećanju da „oni zaslužuju šta im se dešava“. Empatija je skoro zaboravljena ideja i vjerujemo da doprinosi broju posmatrača koji dozvoljavaju diskriminaciju, poricanje osnovnih ljudskih prava i stigmatizaciju koji se dešavaju svakodnevno.

Identifikovane marginalizovane grupe u Crnoj Gori su izložene diskriminaciji, uglavnom zbog stereotipa i stigme koji postoje protiv njih u ovom društvu. Uprkos prilično dobrom zakonodavstvu, crnogorsko društvo nije ostvarilo pravi napredak u pravcu punog poštovanja svog ljudskog resursa i integracije i učešća u društvu. Prepreke su raznovrsne, međutim, osnovni izazov je činjenica da crnogorski građani uglavnom ignorišu one marginalizovane grupe, a u isto vrijeme imaju i čvrste (i uglavnom negativne) stereotipne slike tih populacija u pogledu njihovih sposobnosti, uloge u društvu, prava i tako dalje.

Od ključnog je značaja da se razmotri način stvaranja održivog mehanizma za izgradnju osjetljivosti i kompetencija članova marginalizovanih grupa da dijele svoje perspektive u različitim medijskim formatima i izvještavaju o kršenju ljudskih prava u medijima, te da iskoriste stečeno znanje i vještine kako bi se predstavili izvan uobičajenih stereotipnih slika i doprinijeli njihovom boljem zastupanju, integraciji i učešću u crnogorskom društvu.

angle-up