Pravednost a ne pristrasnost – iskorijenimo kronizam!

Praksa pristrasnosti pri dodjeli poslova i ostalih pogodnosti prijateljima ili provjerenim kolegama, odnosno kronizam – u Crnoj Gori je itekako izražen. Dugogodišnje iskustvo NVO „35mm“ na polju aktivizma, rada sa građanima/kama i institucijama, te sprovođenje medijskih programa uticalo je na to da se posebno fokusiramo na ovu oblast, koja je posebno izražena u Crnoj Gori.

Cilj projekta jeste uspostavljanje i izgradnja kapaciteta mreže nevladinih organizacija, medija i pojedinaca koji će biti zainteresovani za istraživanje pitanja vezanih za kronizam na lokalnom i nacionalnom nivou i koji će preuzeti proaktivnu ulogu u iskorijenjivanju istog. Aktivno će se raditi i na podizanju javne svijesti i otvaranju dijaloga o kronizmu i zapošljavanju u javnoj upravi temeljenoj na političkim i drugim pripadnostima, a ne kvalifikacijama.

Glavne aktivnosti projekta su: uspostavljanje mreže „Bez kronizma“, jednodnevni trening na temu kronizma u Crnoj Gori, istraživanje, plasiranje medijskih proizvoda, kao i kampanja zagovaranja koja obuhvata javnu debatu na temu kronizma i medijsku kampanju.

NVO “35mm” poziva sve zainteresovane novinare/ke, članove/ice NVO-a, zaposlene u javnoj upravi, nezaposlene osobe, studente/kinje kao i građane/ke zainteresovane za temu kronizma, njegovog prepoznavanja i borbe protiv raznih oblika koruptivnih aktivnosti – da se priključe i daju svoj doprinos u iskorijenjivanju kronizma putem e-mail adrese [email protected].

Projekat „Fairness and not bias – Eradicate cronyism!“ (Pravednost a ne pristrasnost – iskorijenimo kronizam!) se realizuje se u okviru projekta “Accountability, Technology and Institutional Openness Network in South East Europe – ACTION SEE“ koji sprovode Metamorphosis Foundation, Westminster Foundation for Democracy, CRTA – Center for Research, Transparency and Accountability, Citizens Association Why not?, Center for Democratic Transition, Open Data Kosovo (ODK) I Levizja Mjaft!

angle-up