Crna Gora bez mržnje / No Hate Montenegro

Partneri NVO „35mm“ i Volonterski klub Gimnazije „Slobodan Škerović“ su razvili projekat na osnovu svog dosadašnjeg rada na polju borbe protiv govora mržnje na internetu i mržnje i nasilja u svakodnevnom životu mladih ljudi. Projekat „Crna Gora bez mržnje“ je prepoznat i finansiran od strane Direktorata za mlade – Ministarstva sporta kao relevantan za ostvarivanje Godišnjeg plana Nacionalne strategije za mlade za 2017. godinu.

Cilj projekta je da podigne kompetencije mladih iz četiri srednje škole gdje su već realizovane akreditovane obuke sa nastavnicima na temu prepoznavanja, prevencije i reagovanja u slučajevima govora mržnje u realnom (off-line) i virtuelnom svijetu (on-line). Projekat će se realizovati u periodu od četiri mjeseca kada će se u Podgorici, Herceg Novom i Plavu organizovati dvodnevne obuke sa srednjoškolcima/kama.

Svaka obuka će obuhvatiti oko 25 mladih koji će biti osposobljeni da dalje kao vršnjački edukatori/ke djeluju u svojim školama. Ovi gradovi i škole su odabrane jer su u njima već realizovane obuke sa nastavnicima/ama na istu temu jer će se na taj način postići maksimalni uticaj kroz uspostavljanje funkcionalnih partnerskih odnosa i saradnje nastavnika i učenika u cilju prevencije konfliktnih situacija i pružanja pomoći u adekvatnom rješavanju postojećih problema.

Projekat će se realizovati kroz sljedeće aktivnosti u tri grada: pripremu za realizaciju projekta, trening za vršnjačke edukatore/ke i medijsku kampanju koja ima informativni karakter. Medijska kampanja obuhvata: gostovanje u TV i radijskim emisijama, zagovaranje za pisanje tekstova u pisanim i elektronskim medijima i uspostavljanje online platforme za diskusiju.

angle-up