Marginalizovani od sistema: Ne više

NVO „35mm“ sprovodi projekat „Marginalized by the system: No more“ (Marginalizovani od sistema: Ne više) čija je glavna aktivnost Građanski institut kome će građani i građanke Crne Gori moći da se obrate ukoliko su neka od njihovih prava povrijeđena. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Projekat ima za cilj da podrži marginalizovane grupe u crnogorskom društvu da ostvare svoja ljudska prava i slobode koja imaju kao radnici, pacijenti i potrošači. Projekat će direktno doprinijeti pomenutim grupama čija su prava prekršena da traže i dobiju efikasno zadovoljenje i ispunjenje prava koja imaju, obraćajući se nevladinim organizacijama i institucijama koje su dio mreže i koje su članice Građanskog instituta.

Građanski institut će obezbijediti direktne informacije, pravnu i ostale vidove pomoći radnicima, pacijentima i potrošačima koji im se obrate. Zatim će uključiti relevantne institucije u dijalog o položaju radnika, pacijenata i potrošača. Takođe će izgradnjom saradnje između nevladinog sektora, medija i građana/ki pratiti i izvještavati o kršenju prava radnika, pacijenata i potrošača.

Članice Građanskog instituta su: Sindikat medija Crne Gore, Udruženje „Roditelji“, NVO „Krug života“, Centar za zaštitu potrošača, Unija slobodnih sindikata Crne Gore, CAZAS, Fondacija Ruka prijateljstva, NVO „Naša akcija“ i NVO „Bolji život“.

Aplikaciju „Gradjanski institut“ možete preuzeti sa sljedećeg linka:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prijaviproblem

angle-up