Balkan bez mržnje

Glavni cilj ovog projekta je da istraži kako mladi ljudi i omladinski rad mogu doprinijeti stvaranju originalnih dokumentaraca o mladima i multikulturalnim društvima u kojima živimo. Projektom želimo da pokažemo da mladi iz različitih nacionalnih sredina (sedam zemalja – Estonije, Italije, Grčke, Bosne i Hercegovine, Srbije, Rumunije i Crne Gore), koje se uglavnom doživljavaju kao sukobljene, mogu da rade zajedno i proizvedu nešto vrijedno. Projektom je planiran zajednički film koji će pokazati da mladi ljudi imaju rješenja i ideje o tome kako bi žlejeli da funkcioniše „Balkan bez mržnje“ i da su mnogo više od „onih koji često ulaze u sukobe“.

Projektom se želi:
• Podići nivo znanja mladih o istoriji Balkana i Evrope;
• Podići nivo razumijevanja mladih o multikulturalnom konceptima na Balkanu i u modernoj Europi;
• Doprinijeti boljem razumijevanju mladih o potrebama drugih nacionalnosti u njihovim zemljama;
• Poboljšati vještine mladih ljudi iz nenasilne komunikacije, kritičkog razmišljanja, kao i foto i video produkcije;
• Podići nivo svijesti javnosti o idejama mladih o vrijednostima i izazovima života multikulturalnog Balkana;
• Doprinijeti smanjenju korištenja govora mržnje i nasilja među mladima na nacionalnoj osnovi.

Direktna ciljna grupa će biti 30 mladih ljudi (omladinskih radnika i trenera) koji su motivisani da istraže vlastita i tuđa iskustva omladinskog rada te koji su spremni da se posvete projektu kako bi istražili razlike među sobom i podijelili svoje stavove u vezi sa vizijom – „Balkan bez mržnje“. Obuka za mlade radnike je važno jer će obezbijediti sigurno okruženje za ispitivanje vlastitih narativa i mitova, kao i za dekonstrukcije identiteta i karakteristika nacionalnih grupa, te ispitati vrijednosti pojedinih karakteristika svakog člana grupe. Važan aspekt rada u grupi od 30 mladih ljudi je paralelni rad s nekoliko podgrupa i činjenica da učesnici mogu govoriti na maternjem jeziku kako bi dublje istražili probleme iz zajednica iz kojih dolaze, te priprema jasne i koncizne prezentacije za ostatak grupe. Međutim, za zajedničke aktivnosti zajednički jezik će biti engleski, u kombinaciji sa solidarnim prevodom po potrebi. Zajednički video će biti urađen na više jezika što će biti posebna vrijednost ovakve grupe – uključenje svih nacionalnosti.

Projekat je tako osmišljen da omogućava puno učešće i uključenost omladinskih radnika i omladinskih lidera zasnovanih na njihovom znanju i iskustvu i zajedničkom radu, čiji će krajnji proizvod (film) biti promovisan u svih sedam zemalja. Omladinski radnici i omladinski lideri, njih 30, su od ključne važnosti za kreiranje foto i video sadržaja koji će viziju „Balkan bez mržnje“ oživjeti. Oni će biti obučeni da zajednički film po povratku u svoje zemlje koriste kao obrazovno sredstvo u svom radu sa mladima, te kao model koji se može kopirati.

Projekat je finansiran od strane Evropske komisije u okviru Erasmus+ projekta. Partneri na projektu su: GEYC Association (Rumunija), Centar za omladinski razvoj-PRONI (BiH), Identities (Italija), Green Spirit (Grčka), Seiklejate Vennaskond (Estonija) i IdejNet klub (Srbija).

angle-up