Oktobar 11, 2021.

ČETIRI NOVE NVO PRIKLJUČENE NACIONALNOJ MREŽI ZA DIGITALNU AGENDU U CRNOJ GORI

Danas je održan prvi sastanak sa predstavnicima četiri organizacije civilnog sektora koje su se kao dobitnice grantova u okviru šeme malih grantova LOT 2: Inicijative za zagovaranje Digitalne agende, pridružile nacionalnoj ICEDA mreži.


Mreža je formirana u okviru projekta Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende - ICEDA, i trenutno je čini devet organzacija. Novopridružene organizacije su NVO Akcija za socijalnu pravdu, NVO Aktivna zona, NVO Centar za političku edukaciju i NVO Roditelji, a njihovi medijski partneri tokom implementacije projekata će biti Mreža za istraživanje kriminala i korupcije – LUPA, Radio Televizija Cetinje, i portali Onogošt i Roditelji.me.


Osim pomenutih organizacija, ICEDA mrežu u Crnoj Gori čine NVO 35mm kao nacionalni partner na projektu; Centar za Omladinsku edukaciju (u saradnji sa NVO NEST), NVO Super Hub i NVO Koračajte sa nama- Phiren Amenca koji su prethodnih mjeseci formirali 3 e-centara za podršku građanima pri korišćenju dostupnih e-servisa.

Cilj ICEDA projekta je povećanje upotrebe e-usluga i omogućavanje svim građanima regiona da iskoriste benefite digitalne transformacije. Stoga će se kroz ICEDA projekat realizovati promocija Digitalne agende i davati doprinos u rješavanju pitanja koji onemogućavaju široku upotrebu e-usluga uz uvođenje novih i kvalitetnih usluga na svim nivoima. Formirana nacionalna mreža će osnažiti saradnju između civilnog sektora i državnih institucija, što će dalje za cilj imati inkluzivnu digitalnu agendu usredsređenu na građane.

U narednom periodu u Crnoj Gori će se sprovoditi četiri projekta čiji je cilj da podstaknu promjene kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou, kroz adresiranje specifičnih legislativnih okvira, ali i kroz direktnu komunikaciju sa institucijama i građanima.

Koristeći različite formate za uključivanje relevantnih interesnih strana, ali i podršku medija u promociji i edukaciji različitih ciljnih grupa o temama koje se tiču Digitalne agende, novopridružene organizacije će raditi na unapređenju kvaliteta dostupnih elektronskih servisa, kreiranju novih, ali i unapređenjenju nivoa znanja i digitalnih vještina koje su neophodne za iskorišćavanje svih benefita koje donosi digitalna transformacija.“Povećanje građanskog angažmanju na polju Digitalne agende – ICEDA“ sufinansira Evropska unija, a implementira Metamorphosis Foundation (Sjeverna Makedonija) kao vodeći partner. Ostali partneri na projektu su: e-Governance Academy (Estonija), CRTA – Center for Research, Transparency, and Accountability (Srbija), NVO 35 mm (Crna Gora), Open Dana Kosovo (Kosovo) i Lëvizja Mjaft (Albanija).

Cilj partnerstva je povećati angažovanje organizacija civilnog društva (OCD) u oblikovanju i primjeni Digitalne agende na Zapadnom Balkanu. Projekat ICEDA zasnovan je na iskustvima akcionih partnera stečenih sprovođenjem projekata na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, čiji je cilj osnaživanje OCD da se efikasno i smisleno uključe u procese kreiranja politike i služe svojim zajednicama.

angle-up