Februar 5, 2021.

ICEDA: Javna edukativna i informativna kampanja o prednostima i izazovima povezanim sa Digitalnom agendom

Tokom prve projektne godine, tim regionalnog projekta „Povećanje učešća građana na polju Digitalne agende - ICEDA“ sproveo je edukativnu i informativnu kampanju o prednostima i izazovima povezanim sa Digitalnom agendom. Kampanja je trajala između marta 2020. i januara 2021. godine, tokom kojih je kreiran sadržaj različitih formata. Kampanja je sprovedena preko društvenih mreža, medija, institucija, i organizacija civilnog društva, i korišćena u toku lokalnih, nacionalnih, regionalnih i međunarodnih događaja. 

Svi materijali su dostupni na engleskom jeziku, kao i na jezicima zemalja članica ICEDA mreže na Zapadnom Balkanu. Pristup materijalima je besplatan, kao i njihovo dijeljenje, a možete ih pronaći na sledećim linkovima:

Praćenje razvoja Digitalne agende na Zapadnom Balkanu (Opservatorija za Digitalnu agendu):
Regionalno istraživanje:

Nacionalni izvještaji i mape za unapređenje Digitalne agende:
Animacija:

Video:

Infografici:

Novinarski tekstovi:

Crna Gora

Korona ubrzala digitalizaciju u obrazovanju

Upis u vrtiće bez papira i čekanja u redu

Albanija:

Korišćenje interneta i rodna pitanja: Muškarci koriste internet više nego žene

Slučajevi sajber-kriminala u Albaniji i kako se naše institucije bore protiv ove pojave

Kosovo:

Krhka sajber-sigurnost

Kosovo će pooštriti mjere i kazne za zloupotrebu interneta

Srbija:

Potreba za digitalnim opismenjavanjem Srbije

Građani o Digitalnoj agendi Srbije

Sjeverna Makedonija:

U IT sektoru jaz između muškaraca i žena gotovo da i ne postoji

Građani lutaju od šaltera do šaltera, Sjeverna Makedonija zaostaje 10 godina za Evropom na polju digitalizacije (I)

RNM portal za e-usluge je polufunkcionalan, građani posjeduju opremu, ali ne dobijaju informacije (II)

Ne treba nam dokaz o državljanstvu, imamo ličnu kartu, e-usluge mogu ukloniti mnoga dokumenta iz upotrebe (III)

Aspekti na koje treba obratiti posebnu pažnju: Sigurnost i privatnost e-usluga u RNM (IV)

Region Zapadnog Balkana

Povećanje građanskog angažmana na polju digitalne agende – ICEDA

COVID-19 i digitalizacija na Zapadnom Balkanu


angle-up